ÄRI

Kodulaen

Kodulaenu on vaja eluaseme ostmiseks, ehitamiseks või olemasoleva eluaseme remondiks. Tavaliselt on tagatiseks ostetud kinnisvara. Enne laenu võtmist tuleb teha tõsine eeltöö ja teha palju olulisi otsuseid. Alustades sellest, kui suurt ja kallist eluaset te endale lubada saate, ning lõpetades panga valiku ja laenulepingu sõlmimisega. Tasub küsida pakkumisi kolmest erinevast pangast, sest te ei ole kohustatud võtma eluasemelaenu sellest pangast, kus te oma igapäevased arvutused teostate. Pankade pakkumiste võrdlemine lihtsustab tarbijakrediidi infolehte, mille iga pank on kohustatud teile enne lepingu sõlmimist andma. Sellised tingimused võivad hõlmata krediidi suurust, intressimäära, laenukulude suhet, muid lisatasusid, teavet trahvide ja muude võlgnevusega seotud tasude kohta, lepingu kestust.

Kodulaenu peamine omadus

Intress on kodulaenu hind, mida maksate pangale selle kasutamise eest. Eluasemelaenu intressimäära kujunemise põhiprintsiip. Ujuv või muutuv intressimäär sõltuvalt Euribori kõikumisest. See intressimäär koosneb Euriborist, mille indeks muutub iga kuue või kaheteistkümne kuu tagant, ja fikseeritud marginaalist, mille suuruses lepivad pank ja klient kokku. Viimane arvutatakse iga kliendi jaoks eraldi ja sõltub tema maksevõimest, krediidiajaloost, pakutud tagatistest ja paljudest muudest teguritest. Tavaliselt jääb marginaal kogu krediidiperioodi jooksul muutumatuks. Intressimäär sõltub sel juhul ainult Euribori väärtuse muutustest iga kuue või kaheteistkümne kuu tagant.

Iga pank määrab kindlaks põhiintressimäära. See ei ole seotud mitte ainult pankadevahelise turu baasintressi muutustega, vaid ka Eesti majanduskeskkonna riskidega. Baasintressimäär muutub tavaliselt iga kuue või kaheteistkümne kuu tagant. Lisaks võib pank teie krediidimarginaali teatud ajavahemike järel üle vaadata. Fikseeritud intressimääraga laen. Sellisel juhul on intress fikseeritud teatud perioodiks (näiteks viieks või kümneks aastaks).

25

AASTAT

KOGEMUSEST

Laenusumma, tähtaeg ja ajakava

Maksimaalne laenusumma sõltub teie igakuisest dokumenteeritud sissetulekust, olemasolevatest kohustustest, ülalpeetavate arvust, laenu tähtajast, tagatise väärtusest ja sellest, kas te võtate laenu üksi või koos teiste taotlejatega. Maksimaalne võimalik tagasimaksetähtaeg sõltub pangast. Tavaliselt ei ületa see 40 aastat ja sõltub näiteks laenusaaja vanusest, elamisperioodist jne. Mida pikem on tähtaeg, seda väiksem on igakuine makse laenu tagasimaksmisel. Kuid sellisel juhul läheb laen kallimaks, sest pangale makstav intressi kogusumma suureneb.

Parima hinna garantii

Omafinantseering ja tagatised

UURIGE KOHTA

Erinevatel pankadel võivad olla erinevad nõuded omafinantseeringule. Tavaliselt on see 10-30% ostetava kinnisvara turuväärtusest. Uute majade ja korterite puhul võivad pangad leppida kokku väiksemas omafinantseeringu protsendis. lisatagatise korral võite saada laenu ilma omafinantseeringuta, kuid siis läheb see teile kallimaks, sest intressisumma suureneb. Mida suurem on omafinantseering, seda usaldusväärsem olete panga seisukohast ja seda soodsamaid laenutingimusi saate.

Kodulaenu tagasimaksmise liigid

Annuiteetgraafiku puhul toimub laenu tagasimaksmine võrdsetes summades. Esimestel aastatel koosneb igakuine makse peamiselt intressidest. Põhisumma tagasimaksmine moodustab vaid väikese osa makse summast. See tähendab, et esimestel aastatel maksate pangale peamiselt laenu kasutamise eest, mitte aga kodulaen enda tagasimaksmise eest. Aja jooksul suureneb laenu sissemakse ja intressi osakaal väheneb kuust kuusse. Diferentseeritud tagasimaksekava puhul makstakse põhivõla osa võrdsetes igakuistes osades. Põhiosa tagasimaksetele lisanduvad intressid, mis arvutatakse krediidi jäägist. Seega väheneb igakuise makse summa tagasimaksmise käigus. Kui teil on võimalus maksta summasid, mis ületavad igakuise maksegraafiku, on kasulikum valida diferentseeritud tagasimakseviis, sest selle skeemi puhul jääb lõplik ülejääk väiksemaks.

X